وی افزود: از متهمان این پرونده ۹ کیلوگرم هروئین به همراه مقادیر قابل توجهی مرفین و پیش‌ساز‌های تولید شیشه کشف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل، تصریح کرد: این افراد قصد انتقال تجهیزات از شهرستان اردبیل به یکی از شهرستان‌های استان و ایجاد و تولید کارگاه شیشه داشتند.

عتباتی با اشاره به توقیف 2 دستگاه خودرو از این باند تاکید کرد: دستگاه قضایی با قاچاق مواد مخدر به شدت برخورد می‌کند.