قربانی " بنتولیر لسوفلئور" پس از حمله به بیمارستانی در بانکوک منتقل شد . اطلاعات منتشر شده نشان می هد که توریست زن توجهی به علائم هشدار دهنده نداشته و به شدت به حیوان نزدیک شده بود.


مسئولان پارک بیان کردند که این زن بسیار خوش شانس بوده که جان خود را از دست نداده است .
 
 

  ساوالان