تصاویر|فیلم|مقالات|صوت|گفتگو|گزارش|جستجو|آرشیو|گوناگون|اخبارویژه
صفحه نخست| جهان| ایران| تبریز| اردبیل| مشگین شهر| بیله سوار| پارس آباد| خلخال| کوثر| نمین| نیر| گرمی| سرعین
آخرین اخبار
سامانه جامع رسانه
اخبار > مسببین نا امنی های بوجود آمده ...


کد خبر: ٣٠٢٤٥ تاریخ انتشار:1401/08/05 | ٢٣:٥٦ تعداد بازدید: ...

مسببین نا امنی های بوجود آمده ...

مسببین نا امنی های بوجود آمده ...

دلم به درد امد وقتی شنیدم پیر زنی که مدت ها در رآمش شب ها را سپری می کرد بعد از قتل و عام امام زاده شاه چراخ دیگر در خانه احساس آرامش نمی کند شب را خوابش نمی برد هر لطحظه به این فکر می کند داعشی وارد خانه شده و او را تیر باران خواهد کرد و این عدم احساس امنیت نه تنها برای او بلکه برای اکثر ایرانی ها بوجود امده.

هر روز بخاطر اغتشاشات یه عده نفهم که با حمله به مدافعان امنیت،  امنیت کشور را از بین برده اند و هر روز شاهد شهادت انسانهای بی گناهی هستیم هر روز انسانهایی بی گناهی که گناهشان دفاع از امنیت شهرمان است پرپر می شوند یا به جرم مسلمان بودن شیعه بودن و یا بسیجی بودن تیر باران می شود .

هر روز بی گناهانی از جمع ما پرپر می شوند هر روز موقع خروج از خانه این فکر به ذهن می آید؟آیا هر کدام از ما از این انسانهای تیر بار شده خواهیم بود.

وقتی زنی با طفلی  در آغوش در سایه ی  شعار زن زندگی و آزادی برخی نادان  تیر باران می شد.

دانش آموزی در خانه خدا  و حرم امن امام زاده ها تیر باران می شوند دل آدمی به در می آید.

یه عده سلبریتی نفهم و بی شعور برای یک دروغ سکوت را مرگ بار می دانند کجا رفتند چرا لال شدند چرا زبان یه سخت کشوده و ازین جنایت ابراز نگرانی نمی کنند چرا به خانواده های داغدار تسلیت نمی گویند.

راستی چطور شد که در ایران عزیز که خود تامین کننده امنیت کشور ها ی همسایه بود احساس نا امنی می شود. چه کسانی مسبب این این وضعیت فتنه آلود هستند که معلوم نیست چه کسی دروغ می گوید چه کسی راست . 

یکی از مسببین واقعی این وضعیت نا امنی و گلوله باران انسنهای بی گناه موجودات انگلی به نا سلبریتی هستند همانها که چهره های ورزشی و هنری و برخی چهره های سیاسی و ...  هستند با وجود و حمایت مردم وجود و ارزش گرفتند همانهایی که اگر این مردم دوستشان نداشتن ارزشی نداشتند .

ولی این موجودات با نفهمی خود و ، خدا میداند برای گرفتن چه امتیاز و مزدی به همین مردم خیانت می کنند و تخم نفاق و تفرقه را در میان این مردم کاشته و فرصت را برای امثال داعشی ها بوجود می آوردند تا مردم بی گناه را قتل عام کنند این موجودات در این قتل عام ها شریک جرم هستند.

یکی دیگر از مسببین این اتفاقات چهره های سیاسی هستند، وظیفه دارند با روشنگری  راه و چاه را به مردم نشان دهند و مرد را از خطرات اگاه کنند ولی متاسفانه برخی شان لال شدند و برخی شان هم در تفکر مریض خود بیشتر آتیش نفاق را بیشتر می کنند. همانهایی که زمان ساماندهی فضا های مجازی به فکر صندلی خود بودند تا مخالف میل برخی سخن نرانند مبادا از صندلی خود کنده شوند و یا برای خودشیرینی برای میل کسانی حقیقت را مورد حمله قرار می دانند.

برخی برادران و خواهرانی که درک سیاسی کمتری دارند و دل و جان به شبکه های دشمن از جمله "من و تو" و "ایران اینتر نشنال " دادند هم شریک جرم داعشی هستند و مقصر این نا امنی ها و خون ریزی ها 

خلاصه سخن وقتی فقته به پا شود و ناامنی رخ دهد همه ی ما ایرانی ها تاوان پس خواهیم داد و بخاطر این کوتاهی پشیمان و پشیمانی که بازکش نخواهد داشت و نتیجه ای بجر ویرانی شهرها و از دست دادن عزیزانمان نخواهد داشت.

و تنها راه حل اتحاد و انسجام برا حفظ امنتی و آسایش مشترک است. اتحاد و انسجام سلبریتی های عزیز بخاطر وطن و امنیت وطن منافع شخصی را کنار بگذراند سیاست مداران یک صدا شوند برای ایران با عزت مردم یک صدا شوند برای ایران سرافراز . اگر ایران نباشد هیچ کدام از ما هم نخواهیم بود.

و در پایان از نیروهای مدافع امنیت خواهش داریم با اقتدار در مقابل اختشاش گران جنایت کاران و بر هم زنندگان نظام و آرامش مردم بایستند و آنها را با قهر عدالت الهی به سزای اعمال خودشان برسانند.

ح . ص

 

 

نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1401/09/01 11:46
0
0
و ضع اقتصا دی - اجتما عی - سیا سی ایرا ن در حا ل نتیجه ۱۶ سال گذ شته فساد اقتصای و ادا ری و اجتما عی است تو لیدا ت کشا ورزی و وا ردا ت کشا ورزی و غیره و صنا یع غذا یی و بهدا شتی با ید صد در صد دست یک نیرو ی نظا می دا را ی پلیس نا ظر باشد و تما م تحصل کر ده های بیکا ر را دو لت استخدا م می کند و کشا ورزی - مسکن - صنا یع را صد در صد بدست بگیرد بخش خصو صی در دست با زا ر و با ند ها که در دو لت احمدی و رو حا نی تشکیل شده بدرد هیچ چیزی نمی خو رد و اطلا ع رسا نی و سیستم تحصیلا تی با ید با بر نا مه علمی دا نشگاه ها تشکیل شود نسل جدید با اینتر نت و کنتر ل ا طلا عا ت و فر هنگ ملت ها تو سط غرب و کا پیتا لیزم کا ملا شستشو ی مغزی می شوند و ملا ها با درس فقه نمی توا نند حق و وا قعیت را کا مل رو شن کنند - مثال در جا م جها نی در قطر کشور ها ی غربی رنگین کما ن که دفا ع از هم جنس با ز ها و حمله به مسلما نان هست را بلند می کنند ولی خبری از نژ اد پرستی و تحقیر سیستما تیک مسلما ن ها نیست و ایرا ن غیر از فلسطین از بقیه دنیا خبر ندا رد و نخوا ندن سرود ملی فو تبا لیست ها و اخبا ر جعلی تجا وز به زنا ن کرد - در سی ان ان و بی بی سی تبلیغ می شود ا قای خا منه ای و سپا ه با ید وا قعیت تلخ فساد ا قتصا دی ادا ری ا جتما عی کشور را در ۱۶ سال گذ شته قبول بکند و انقلا ب اصلا ح و بیا ن جها دی کا ر بر اساس علم و عقل است نه تر س از با ند احمدی نزاد و غیره با شد تعریف جدید از انقلا ب فر هنگی و جا معه و کنترل کا مل منا بع طبیعی - انسا نی و اقتصا دی تنها را ه حل است - احمدی نزاد و رو حا نی و بر نا مه ها یشان و با ند شا ن با ید زبا له دا نی بشود نه تکرا ر حما قت - را ه است و چاه و دیده بینا و ا فتا ب - تا ا دمی نگا ه کند زیر پا ی خو د - حا ل می خوا هید بیرا هه را ادا مه دهید و لجا جت کنید و بگو یید مقا و مت اسلا می ۰۰۰۰ بیدا ر شوید ۴۰ سال خوا ب بس است
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
تیلیغات در سبلان نیوز

اینجا محل تبلیغ شما است.

سبلان نیوز